توجه                    توجه
انتخابات اعضای هیأت مدیره جدید در مجامع عمومي فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زيست شناسي ايران، اول شهریور 1397 در محل برگزاری بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌­المللی زیست­‌شناسی ایران در مراغه،  دانشگاه مراغه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی 
برای کاندیداتوری در 
انتخابات اینجا کلیک کنید
20th National and 8th International Congress on Biology, Maragheh, Iran

Select one issue to see the articlesYear 2017
Export Journal XML Articles RSS Volume 1 - Issue 2 (10-2017 - Serial : 1) - 5 Article(s)
Export Journal XML Articles RSS Volume 1 - Issue 1 (7-2017) - 10 Article(s)

© 2018 All Rights Reserved | Biological Science Promotion

Designed & Developed by : Yektaweb