توجه                    توجه
انتخابات اعضای هیأت مدیره جدید در مجامع عمومي فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زيست شناسي ايران، اول شهریور 1397 در محل برگزاری بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌­المللی زیست­‌شناسی ایران در مراغه،  دانشگاه مراغه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی 
برای کاندیداتوری در 
انتخابات اینجا کلیک کنید
20th National and 8th International Congress on Biology, Maragheh, Iran

Volume 1, Issue 1 (7-2017)                   زیست شناسی 2017, 1(1): 19-29 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ارمغان زیست شناسی برای ریاضی در سده بیست و یکم. زیست شناسی. 2017; 1 (1) :19-29
URL: http://ijbio.ir/article-1-128-en.html
Abstract:   (526 Views)
This article has no abstract.
     
Type of Study: Applicable | Subject: promotional
Received: 2018/04/11 | Accepted: 2018/04/11 | Published: 2018/04/11

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA code

© 2018 All Rights Reserved | Biological Science Promotion

Designed & Developed by : Yektaweb