مجله زیست شناسی ایران (علمی)- اهداف و زمینه‌ها
معرفی روز جهانی زیست شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/12 | 
روز جهانی زیست شناسی با هدف آشنایی عموم مردم جامعه با دانش زیست شناسی و کاربردهای مهم آن در زندگی روزمره بنیان گذاری شده است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله زیست شناسی ایران (علمی):
http://ijbio.ir/find.php?item=1.42.23.fa
برگشت به اصل مطلب