توجه                    توجه
انتخابات اعضای هیأت مدیره جدید در مجامع عمومي فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زيست شناسي ايران، اول شهریور 1397 در محل برگزاری بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌­المللی زیست­‌شناسی ایران در مراغه،  دانشگاه مراغه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی 
برای کاندیداتوری در 
انتخابات اینجا کلیک کنید
20th National and 8th International Congress on Biology, Maragheh, Iran

Site Tops

:: Most Visited Articles
Biologists propose to sequence the DNA of all life on Earth (776 Views)
Screening of New Microorganisms and Their Useful Genes: From Traditional Methods to Metagenomics (672 Views)
Effect of symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi on phytoremediation processes in the soils contaminated with heavy metals (639 Views)
Comparative position of laboratory works in biology textbooks in Iran and United Kingdom (553 Views)
ارمغان زیست شناسی برای ریاضی در سده بیست و یکم (518 Views)
تاثیر زیستی نور مصنوعی در شب: یک چالش پژوهشی (514 Views)
چالش های بنیادی آموزش جانور شناسی در ایران- بخش نخست* جانور شناسی معرفت شناختی Epistemological Zoology (506 Views)
علم، دانشمندان و جامعه (503 Views)
ضرورت تبیین مبانی نظری تکامل نیاز برای ورود فلسفه علم به کلاس‌های زیست‌شناسی (496 Views)
نامداران زیست شناسی، سیمور بِنزر: از فیزیک تا ژنتیک رفتار (487 Views)
Innovations in Teaching Undergraduate Biology and Why We Need Them (314 Views)
Use of Yarrowia lipolytica potentials for space travels (302 Views)
آنزیمی که ما را از حشرات ریز و تخم کرم ها محافظت می کند (297 Views)
زیست‌شناسی سامانه‌های سبز: از ژنوم، پروتئوم و متابولوم تا پژوهش در باب زیست‌بوم‌ها و زیست‌فن‌آوری (236 Views)
استدلال و یادگیری علوم: نقش بحث انتقادی و مشارکتی (224 Views)
    ... More
:: Most Downloaded Articles
Effect of symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi on phytoremediation processes in the soils contaminated with heavy metals (0 Downloads)
Comparative position of laboratory works in biology textbooks in Iran and United Kingdom (0 Downloads)
Biologists propose to sequence the DNA of all life on Earth (0 Downloads)
آنزیمی که ما را از حشرات ریز و تخم کرم ها محافظت می کند (0 Downloads)
علم، دانشمندان و جامعه (0 Downloads)
چالش های بنیادی آموزش جانور شناسی در ایران- بخش نخست* جانور شناسی معرفت شناختی Epistemological Zoology (0 Downloads)
ارمغان زیست شناسی برای ریاضی در سده بیست و یکم (0 Downloads)
Use of Yarrowia lipolytica potentials for space travels (0 Downloads)
ضرورت تبیین مبانی نظری تکامل نیاز برای ورود فلسفه علم به کلاس‌های زیست‌شناسی (0 Downloads)
نامداران زیست شناسی، سیمور بِنزر: از فیزیک تا ژنتیک رفتار (0 Downloads)
Screening of New Microorganisms and Their Useful Genes: From Traditional Methods to Metagenomics (0 Downloads)
تاثیر زیستی نور مصنوعی در شب: یک چالش پژوهشی (0 Downloads)
Innovations in Teaching Undergraduate Biology and Why We Need Them (0 Downloads)
استدلال و یادگیری علوم: نقش بحث انتقادی و مشارکتی (0 Downloads)
زیست‌شناسی سامانه‌های سبز: از ژنوم، پروتئوم و متابولوم تا پژوهش در باب زیست‌بوم‌ها و زیست‌فن‌آوری (0 Downloads)
    ... More
:: Most studied contents
New Journal website launched ( 1189 view)
Establishing of Promotional Biology Website ( 495 view)
welcome ( 406 view)
    ... More
:: Most sent contents
welcome ( 1 send)
    ... More
:: Most printed contents
New Journal website launched ( 286 print)
welcome ( 204 print)
Establishing of Promotional Biology Website ( 180 print)
    ... More

© 2018 All Rights Reserved | Biological Science Promotion

Designed & Developed by : Yektaweb