بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌­المللی زیست­‌شناسی ایران، 31 مرداد الی 2 شهریور 1397 ، دانشگاه مراغه، گروه زیست شناسی 
20th National and 8th International Congress on Biology, Maragheh, Iran


Site Tops

:: Most Visited Articles
Biologists propose to sequence the DNA of all life on Earth (382 Views)
Effect of symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi on phytoremediation processes in the soils contaminated with heavy metals (262 Views)
Screening of New Microorganisms and Their Useful Genes: From Traditional Methods to Metagenomics (242 Views)
Comparative position of laboratory works in biology textbooks in Iran and United Kingdom (241 Views)
علم، دانشمندان و جامعه (215 Views)
ارمغان زیست شناسی برای ریاضی در سده بیست و یکم (212 Views)
تاثیر زیستی نور مصنوعی در شب: یک چالش پژوهشی (210 Views)
چالش های بنیادی آموزش جانور شناسی در ایران- بخش نخست* جانور شناسی معرفت شناختی Epistemological Zoology (197 Views)
ضرورت تبیین مبانی نظری تکامل نیاز برای ورود فلسفه علم به کلاس‌های زیست‌شناسی (189 Views)
نامداران زیست شناسی، سیمور بِنزر: از فیزیک تا ژنتیک رفتار (187 Views)
    ... More
:: Most Downloaded Articles
Effect of symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi on phytoremediation processes in the soils contaminated with heavy metals (0 Downloads)
Comparative position of laboratory works in biology textbooks in Iran and United Kingdom (0 Downloads)
Biologists propose to sequence the DNA of all life on Earth (0 Downloads)
علم، دانشمندان و جامعه (0 Downloads)
چالش های بنیادی آموزش جانور شناسی در ایران- بخش نخست* جانور شناسی معرفت شناختی Epistemological Zoology (0 Downloads)
ارمغان زیست شناسی برای ریاضی در سده بیست و یکم (0 Downloads)
ضرورت تبیین مبانی نظری تکامل نیاز برای ورود فلسفه علم به کلاس‌های زیست‌شناسی (0 Downloads)
نامداران زیست شناسی، سیمور بِنزر: از فیزیک تا ژنتیک رفتار (0 Downloads)
Screening of New Microorganisms and Their Useful Genes: From Traditional Methods to Metagenomics (0 Downloads)
تاثیر زیستی نور مصنوعی در شب: یک چالش پژوهشی (0 Downloads)
    ... More
:: Most studied contents
New Journal website launched ( 1089 view)
Establishing of Promotional Biology Website ( 428 view)
welcome ( 369 view)
    ... More
:: Most sent contents
welcome ( 1 send)
    ... More
:: Most printed contents
New Journal website launched ( 262 print)
welcome ( 182 print)
Establishing of Promotional Biology Website ( 153 print)
    ... More

© 2015 All Rights Reserved | Biological Science Promotion

Designed & Developed by : Yektaweb